Tajniki matematyki

Innowacja „Tajniki matematyki, czyli na tropie matematyki w życiu codziennym”.
 
W roku szkolnym 2019/2020 na lekcjach matematyki w klasie 6b realizowana jest innowacja pedagogiczna „Tajniki matematyki, czyli na tropie matematyki w życiu codziennym”.
Jej założeniem jest przeznaczenie w każdym dziale programowym kilku godzin zajęć na tzw. praktyczne zastosowania matematyki w życiu codziennym. Nadrzędnym jej celem jest pokazanie uczniom, że w gazecie, na sklepowym paragonie, na etykietce puszki z farbą czy nawet na kubku jogurtu znajduje się wiele zadań matematycznych, które zadaje nam codzienne życie oraz pokazaniejakwykorzystać wiedzę z danego działu w sytuacjach życiowych.Tematyka zagadnień innowacji łączy się z przeżyciami i doświadczeniami uczniów.  Realizowane treści poruszają problem wykorzystywania wiedzy szkolnej w rozwiązywaniu praktycznych problemów (np. planowanie remontu, wyjazdu, imprezy rodzinnej, zakupy, oszczędności, planowanie wydatków, kosztorysy, korzystanie z mapy, rozkładu jazdy itp.).
Przewidziano realizację następujących treści (zgrupowanych odpowiednio w działach programowych)

  • Matematyka w kuchni
  • Matematyka w banku
  • Matematyka w podróży
  • Matematyka w sztuce
  • Matematyka w obiektywie
  • Matematyka w urzędzie
  • Matematyka w sklepie
  • Matematyka w przyrodzie
  • Matematyka w ruchu drogowym.