Spacer ścieżką STAR-a

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas 6 i 7 będą mieli okazję uczestniczyć w innowacji pedagogicznej „Cudze chwalicie, swego nie znacie – walory historyczne i przyrodnicze naszego regionu”. Celem innowacji jest m. in.: 

- rozwijanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, kulturze i historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny i jej związkach z kulturą narodową, 

- zrozumienie różnorakich przynależności człowieka i ugruntowanie poczucia tożsamości,

- pogłębianie wiedzy o własnej szkole, rodzinnej miejscowości, gminie, województwie,

- rozwijanie wartości rodzinnych, postaw patriotycznych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej.

- kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń i potrzeby pielęgnowania tradycji i zwyczajów rodzinnych.

-kształtowanie u uczniów potrzeby ochrony przyrody, naturalnego środowiska, zabytków, pomników i pamiątek rodzinnych.  

W trakcie realizacji założeń i celów innowacji uczniowie będą mieli okazję m. in.: uczestniczyć w licznych wycieczkach pieszych, rowerowych czy autokarowych, prowadzić badania wywiady i ankiety, gromadzić i przechowywać pamiątki oraz porządkować informacje o własnej rodzinie i regionie, prowadzić obserwacje terenowe, uczestniczyć w życiu kulturalnym regionu. 

Realizacja innowacji rozpoczęła się udziałem uczniów naszej szkoły w Wielopokoleniowym Rajdzie Ścieżką STAR-a, który odbył się w sobotę 7 września 2019r. 

Kiedy w latach 90. XX wieku upadała Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Feliksa Dzierżyńskiego, skończyła się era produkcji samochodów marki STAR, z którymi przez ponad 50 lat Starachowice były kojarzone. Dziś starsze pokolenia, które markę tą współtworzyły, z nostalgią wspominają czasy, kiedy prawie połowa miasta pracowała w FSC. Dzisiejsza rzeczywistość robi miejsce nowym projektom i firmom nie pamiętając często o tym, co było solą starachowickiej ziemi. Stąd właśnie pomysł „Ścieżki STAR-a”, która ma na celu zbudować most pamięci między tymi, którzy historię starachowickiego przemysłu tworzyli, a młodymi ludźmi, którzy – korzystając z tego doświadczenia i wiedzy – miasto poznają. Do niedawna tylko na terenie Muzeum Przyrody i Techniki można było oglądać wystawę poświęconą perełce Starachowic, czyli samochodom   ciężarowym „STAR”. Nazywane   były „pszczółkami” - swoisty dźwięk pracy sprężarki lub „mułami” - mała prędkość. Obecnie od dwóch lat w ramach tzw. „Ścieżki STAR – a” (pomysłodawcy: Jan Tamiołło i Eugeniusz Majchrzyk) kolejne modele możemy także podziwiać w różnych punktach naszego miasta. 

Sobotni spacer rozpoczął się przed Urzędem Miasta Starachowice, gdzie przy ul. Radomskiej stoi STAR 600. Następnie uczestnicy rajdu przeszli do STAR-a 660 A 66 żuraw, który znajduje się u zbiegu ulic Szkolnej i Iglastej. Kolejnym punktem był STAR 266 znajdujący się przy rondzie L. Kaczyńskiego, skąd później wszyscy uczestnicy przeszli na skrzyżowanie ulic Radomskiej i Kieleckiej, gdzie stoi STAR 1142. Dodatkowo warto wiedzieć, że przy każdym z tych okazów znajduje się tablica informująca o latach jego produkcji, danych technicznych czy silnika oraz o ciekawostkach, które zaciekawią nie tylko pasjonata motoryzacji, ale także zwykłego przechodnia po tzw. „ścieżce STAR-a". Podczas rajdu uczniowie naszej szkoły mieli okazję wysłuchać wielu ciekawostek zarówno dotyczących tych niezwykłych samochodów jak i historii naszego miasta. Rajd zakończył się wspólną pizzą ufundowaną dla wszystkich uczestników przez p. E. Majchrzyka w pizzerii Joker.