Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący: pan Krzysztof Kalita

Zastępca Przewodniczącego: pani Kamila Gawlik

Skarbnik: pani Magdalena Lach-Zwierz

Sekretarz: pani Elżbieta Lisek

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca: pani Karolina Zając-Krępa

Zastępca przewodniczącej: pani Agnieszka Krępa

Członek: pani Magdalena Linek