Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej

Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach projektu, pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w gminie Starachowice”. Projekt zakłada wyposażenie pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej w sprzęt i pomoce dydaktyczne, meble oraz szkolenie dla nauczycieli.
Głównym celem zadania jest m.in.  polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo - środowiskowych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska, poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych / środowiskowych w szkole podstawowej.