Podstawa programowa

Podstawa programowa
W poniżej przedstawionych rozporządzeniach znajdą Państwo podstawę programową, czyli zakres wiedzy i umiejętności jakie powinny opanować uczniowie:
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012r., poz. 977 ),
  2. Nowelizacja rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014r., poz. 803)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2016, poz.895)
ZałącznikWielkość
D20140803.pdf492.69 KB
D2016000089501.pdf1.04 MB