Matematyka - wspaniała przygoda, ciekawa zabawa

„Matematyka jest wszędzie. Tak ten świat jest urządzony, że bez niej ani rusz!
Matematyka jest wszędzie: w liściach drzew i kłosach zbóż…”
 

W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Matematyka - wspaniała przygoda, ciekawa zabawa”.Jest to innowacja  metodyczno – organizacyjna, którą objęte zostały dzieci z klasy 3a i 3b na zajęciach dodatkowych. Zajęcia prowadzone są w czterech grupach:

Grupa A ( poziom niski – grupa wyrównawcza)  nauczyciel prowadzący mgr Jowita Herman,
Grupa B ( poziom średni ) – nauczyciel prowadzący mgr Karolina Grabowska,
Grupa C ( poziom średni) - nauczyciel prowadzący mgr Magdalena Lach-Zwierz,
Grupa D ( poziom wysoki- grupa zaawansowana) - nauczyciel prowadzący mgr Ewelina Siwiec-Gąsior.

 

Celem głównym innowacji „Matematyka – wspaniała przygoda, ciekawa zabawa”jest podniesienie poziomu kształcenia w zakresie matematyki.
Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów,
 • doskonalenie rachunku pamięciowego,
 • podwyższenie poziomu rozumienia matematyki,
 • wdrażanie do rozwiązywania problemów matematycznych,
 • korzystanie z różnych źródeł informacji, wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej,
 • radzenie sobie w sytuacjach życiowych wymagających obliczania działań matematycznych,
 • przekładanie sytuacji konkretnej na język symboli matematycznych,
 • praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy w sytuacjach konkretnych (ważenie, mierzenie, porządkowanie, kupowanie i płacenie, wskazania zegara i termometru, kalendarz ),
 • przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań niestandardowych, 
 • rozbudzanie naturalnej aktywności, twórczego myślenia,
 •  wyrabianie motywacji do nauki,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości.

Innowacja matematyczna „Matematyka – wspaniała przygoda, ciekawa zabawa” opiera się na założeniu nauki poprzez ćwiczenia praktyczne i zabawę. Ma  na celu rozwijanie zainteresowań, twórczego, logicznego myślenia i zdolności matematycznych. Udział w zajęciach będzie stwarzał uczniom warunki rozwoju, pogłębianie i poszerzanie wiadomości i umiejętności zdobywanych przez dzieci podczas zajęć z edukacji matematycznej oraz nadrobienie braków. W celu uatrakcyjnienia zajęcia będą wspomagane poprzez wykorzystanie gier dydaktycznych, tablicy multimedialnej, komputera. Zajęcia będą odbywały się nie tylko w sali lekcyjnej, ale również w terenie (na boisku, na poczcie, w sklepie). Nauczyciel w programie pełni rolę animatora – wprowadza uczniów w temat zajęć, wzbudza ciekawość, motywuje, naprowadza, podpowiada, podtrzymuje emocje towarzyszące dzieciom przy podejmowaniu różnorodnych zadań. Natomiast aktywność w trakcie różnych zadań, ćwiczeń, gier, zabaw itp. należeć będzie do dziecka. Uczniowie stają się współorganizatorami zajęć, są twórcami i realizatorami. Innowacja zakłada wykorzystanie różnorodnych metod, w tym praktycznych, które ułatwiają poznanie rzeczywistości, pozwolą uczniom na wykorzystanie posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych w codziennym życiu i w przyszłości.