Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

I półrocze od 1 września 2022 do 30 stycznia 2023
II półrocze od 13 lutego 2023 do 23 czerwca 2023

 
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 1.09.2022
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 01.01.2023
3. Ferie zimowe 30.01.2023 - 12.02.2023
4. Rekolekcje  
5. Wiosenna przerwa świąteczna 06 - 11.04.2023
6. Próbne egzaminy ósmoklasisty  
7. Egzamin ósmoklasisty 23,24,25.05.2023
8. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 31.10.2022, 28.04, 02.05, 23.05, 24.05, 25.05,26.05, 09.06.2023
9. Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 23.06.2023
 
SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebrania klasowe Konsultacje z nauczycielami
Pierwsze zebrania: kl.0-3- 14.09.2022
Kl.4-8 - 14-15.09.2022
listopad, styczeń, maj
Ostatnie czwartki miesiąca - 27.10.2022, 30.03.2023, 27.04.2023
 Spotkania planujemy w formie stacjonarnej, dopuszczalne są zdalne formy kontaktu - w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.
 
TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ
Termin poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach z zachowania za pierwsze półrocze 19.12.2022
Termin klasyfikacji śródrocznej - zebranie rady pedagogicznej i klasyfikacja śródroczna uczniów
Data podania przewidywanych ocen z zachowania i nauki z wpisem do zeszytu 09-11.01.2023
24.01.2023- rada klasyfikacyjna 26.01.2023- rada plenarna
 

 
Termin poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannych 17.05.2023
Termin klasyfikacji rocznej- zebranie rady pedagogicznej i klasyfikacja roczna uczniów
Data podania przewidywanych ocen z zachowania i nauki z wpisem do zeszytu - 02.06.2023
13.06.2023 - rada klasyfikacyjna, 20.06.2023 - rada plenarna