Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

I półrocze 1 września 2021 - 31 stycznia 2022
II półrocze 2 lutego 2022 - 24 czerwca 2022

 
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 1.09.2021
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2021
3. Ferie zimowe 17 - 30.01.2022
4. Rekolekcje  
5. Wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19.04.2022
6. Próbne egzaminy ósmoklasisty  
7. Egzamin ósmoklasisty 24,25,26.05.2022
8. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 15.10.2021, 12.11.2021, 02.05.2022, 27.05.2022, 17.06.2022
9. Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 24.06.2022
 
SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebrania klasowe Konsultacje z nauczycielami
Pierwsze zebrania: kl.0, 1a- 6.09.2021
Kl.2-8 - 7-8.09.2021
XI, I, III, V
Ostatnie czwartki miesiąca- 30.09,28.10, 25.11, 24.02, 31.03, 28.04, 19.05Spotkania planujemy w formie stacjonarnej, dopuszczalne są zdalne formy kontaktu - w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.
 
TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ
Termin poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach z zachowania za pierwsze półrocze 13.12.2021
Termin klasyfikacji śródrocznej - zebranie rady pedagogicznej i klasyfikacja śródroczna uczniów
Data podania przewidywanych ocen z zachowania i nauki z wpisem do zeszytu 20 - 22.12.2021
13.01.2022- rada klasyfikacyjna 02.02.2022- rada plenarna
 

 
Termin poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannych 16.05.2022
Termin klasyfikacji rocznej- zebranie rady pedagogicznej i klasyfikacja roczna uczniów
Data podania przewidywanych ocen z zachowania i nauki z wpisem do zeszytu-01.06.2022
15.06.2022 - rada klasyfikacyjna, 24.06.2022 - rada plenarna