Kadra

 


 

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2021/22

Wychowanie przedszkolne mgr Bożena Reszko
Edukacja wczesnoszkolna mgr Gabriela Anyst
mgr Renata Kwiecień
mgr Małgorzata Prokop
mgr Katarzyna Zientara
mgr Marzena Kalisz
Język polski mgr Ewa Maj-Czerwińska
mgr Karolina Karkocha-Jary
mgr Klaudia Smyk
Język angielski mgr Dagmara Ptak
mgr Magdalena Lach-Zwierz
mgr Monika Wierzbicka
mgr Przemysław Walerczyk
Język niemiecki mgr Ewa Telec
Matematyka mgr Monika Major
mgr Ewelina Siwiec-Gąsior
Historia/Doradztwo zawodowe mgr Aneta Trzos
WOS mgr Ewa Maj-Czerwińska
Fizyka mgr Lidia Przygoda
Chemia mgr Wiesława Derlatka
Przyroda mgr Barbara Kowalska
Biologia mgr Agnieszka Krupa
Geografia mgr Barbara Kowalska
mgr Agnieszka Krupa
Plastyka/Muzyka/EDB mgr Barbara Wrzosowska
Informatyka mgr Przemysław Walerczyk
Wychowanie fizyczne mgr Krzysztof Mikos
mgr Małgorzata Mirkowska
Technika mgr Krzysztof Mikos
Religia ks Marcin Sajnóg
mgr Katarzyna Kowalik
Wychowawca świetlicy mgr Jolanta Sadłocha-Chodorek
mgr Barbara Kowalska
mgr Dagmara Ptak
Bibliotekarz mgr Anna Kołaczyńska
Logopeda mgr Magdalena Heda
Pedagog mgr Bożena Kornecka-Kalista
Psycholog mgr Iga Nowak