Kadra

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

Wychowanie przedszkolne mgr Iga Statuch
Edukacja wczesnoszkolna mgr Gabriela Anyst
mgr Renata Kwiecień
mgr Katarzyna Zientara
mgr Marzena Kalisz
Język polski mgr Ewa Maj-Czerwińska
mgr Karolina Karkocha-Jary
mgr Klaudia Smyk
Język angielski mgr Małgorzata Pater
mgr Magdalena Lach-Zwierz
mgr Monika Wierzbicka
Język niemiecki mgr Ewa Telec
Matematyka mgr Monika Major
mgr Ewelina Siwiec-Gąsior
Historia mgr Karol Głowacki
WOS mgr Ewa Maj-Czerwińska
Fizyka mgr Katarzyna Gębka
Chemia mgr Katarzyna Gębka
Przyroda mgr Barbara Kowalska
Biologia mgr Agnieszka Krupa
Geografia mgr Barbara Kowalska
mgr Agnieszka Krupa
Plastyka/Muzyka/EDB mgr Barbara Wrzosowska
Informatyka mgr Damian Niebudziński
Wychowanie fizyczne mgr Krzysztof Mikos
mgr Małgorzata Mirkowska
Technika mgr Krzysztof Mikos
Religia ks. Marcin Sajnóg
mgr Katarzyna Kowalik
Wychowawca świetlicy mgr Jolanta Sadłocha-Chodorek
mgr Barbara Kowalska
mgr Damian Niebudziński
mgr Agnieszka Krupa
Bibliotekarz mgr Anna Kołaczyńska
Logopeda mgr Agnieszka Sokół
Pedagog mgr Agnieszka Wolak
Psycholog mgr Katarzyna Sadło-Sztandera