"Etyka nie tylko dla smyka"W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w pilotażu  projektu edukacyjnego „Etyka nie tylko dla smyka”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I – III szkoły podstawowej, jak również rodziców i środowiska lokalnego.

Udział naszej szkoły w pilotażu projektu polega na tym, że nauczyciele klas I-III  w oparciu o opracowany przez ORE poradnik metodyczny będą realizować w codziennej pracy z dziećmi zagadnienia etyczne i antykorupcyjne zgodnie z założeniami podstawy programowej.                                                                
Jak  nauczyć dziecko rozumienia czym jest szacunek, tolerancja, współczucie, życzliwość, dobro, odpowiedzialność….?                                       
Jest to zadanie dla nauczycieli, którzy za pomocą opowiadań, scenek, bajek, historyjek będą kształtować postawy etyczno-moralne, uwrażliwiać na świat wartości, kształtować umiejętności dokonywania etycznych wyborów i przyjmować za nie odpowiedzialności. Nauczyciele  będą rozmawiać z dziećmi na temat takich wartości jak: dobro, tolerancja, wolność, uczciwość, współpraca, współdziałanie, równość, empatia, życzliwość, koleżeństwo, przyjaźń i sprawiedliwość. Zajęcia te pomogą uczniom dostrzec różnice pomiędzy dobrem a złem i podejmować właściwe decyzje. 
W kwietniu 2015 roku dokonaliśmy ewaluacji pilotażu w naszej szkole i przedstawiliśmy ORE sprawozdanie wraz z uwagami o projekcie.


12 czerwca 2015r. odbyła się   w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie ogólnopolska konferencja, podsumowującą pilotaż realizowanego przez ORE we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym projektu "Etyka nie tylko dla smyka". W spotkaniu uczestniczyli szkolni liderzy programu, nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni, którzy w roku szkolnym 2014/2015 pracowali przy jego wdrażaniu. Spośród 219 szkół w Polsce, biorących udział w projekcie, poproszono pięciu prelegentów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu założeń programu w swoich regionach.

Wśród nich była wicedyrektor Jadwiga Kicińska, która zaprezentowała działania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podjęte w naszej szkole w ramach projektu.


ZałącznikWielkość
Etyka nie tylko dla smyka.pdf5.4 MB