Biblioteka

"Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego."
                                                                                                                                             Jan Paweł II

Godziny pracy biblioteki:
poniedziałek 7.30 - 13.30
wtorek 7.30-13.30
środa 7.30. -13.30
czwartek 7.30-13.30
piątek 7.30-13.30


Bibliotekarz - Anna Kołaczyńska 

Co daje czytanie książek?  Bardzo wiele!
1. Redukuje stres
Czytanie uspokaja i spowalnia bicie serca. Wystarczy 6 minut czytania, żeby zredukować uczucie stresu aż o 60%! Co ciekawe, czytanie książek redukuje stres:
o 68% bardziej od słuchania muzyki,
o 300% bardziej od wyjścia na spacer
i aż o 600% bardziej od grania w gry komputerowe. 
2. Poprawia pamięć
Podczas czytania powieści mamy mnóstwo rzeczy do zapamiętania – imiona bohaterów, ich charaktery, motywacje, historie, związki z innymi postaciami, miejsca, wątki fabularne, szczegóły… Tymczasem w mózgu tworzą się nowe synapsy, a te istniejące się wzmacniają. Dzięki czytaniu nasza pamięć pozostaje w dobrej kondycji. 
3. Inspiruje
Postaci fikcyjne mogą stanowić takie samo źródło inspiracji co spotkanie z żywym człowiekiem. Inspirować może wszystko – aktywności, którym się oddają, miejsca, które odwiedzają, decyzje, które podejmują… 
4. Rozwija wyobraźnię
Mając przed oczami tylko literki, sami musimy wizualizować sobie to, co dzieje się w książce – nieczęsto są to nawet rzeczy, których nie możemy zobaczyć w świecie rzeczywistym! Czytanie, stymulując prawą półkulę mózgu, rozwija naszą wyobraźnię. 
5. Poprawia skupienie i koncentrację
Czytanie powieści wymaga od nas skupienia uwagi przez dłuższy czas, co zdecydowanie poprawia naszą zdolność do koncentracji. Im więcej czytamy, tym większy mamy kontakt z różnorodnym, a nawet zupełnie nowym dla nas słownictwem. Taki kontakt samoistnie poszerza nasz własny zasób słów. 
7. Stymuluje mózg 
Warto czytać książki, żeby utrzymać swój mózg w dobrej formie. Mole książkowe mają 2,5 razy mniejszą szansę na rozwój Alzheimera, czytanie spowalnia także starczą demencję.  
8. Poszerza światopogląd
Czytanie różnych książek na te same tematy pozwala nam poznać i porównać różne punkty widzenia, spojrzeć na rzeczy z różnej perspektywy, a w rezultacie rozwinąć nasz własny światopogląd.  
9. Rozwija wrażliwość na innych ludzi
Warto czytać, żeby rozwijać własną empatię. Zaangażowanie w fikcję literacką pozwala nam na postawienie się na miejscu drugiego człowieka i zrozumienie go.
10. Poszerza wiedzę
Książki to ogromne skarbnice wiedzy. Tutaj nie trzeba dodatkowych argumentów. 
11. Zwiększa zdolności analityczne
Szczególnie, jeśli czytasz np. kryminały.  Rozwiązywanie zagadek wymaga analizowania wydarzeń, faktów, motywacji postaci, stawiania tez, weryfikowania założeń… Zdecydowanie rozwija to zdolność do krytycznego i analitycznego myślenia.  
12. Poprawia pisanie
Im więcej czytasz dobrych pisarzy, tym lepiej możesz rozwijać własny styl. Nie wspominając o tym, że częsty kontakt z tekstem pisanym uczy poprawności gramatycznej czy ortograficznej.
13. Pomaga zasnąć
Stworzenie wieczornego rytuału z książką daje naszemu ciału sygnał, że pora się zrelaksować i przygotować do snu. 
14. Kształtuje osobowość
Czytanie pozwala nam postawić się w różnych sytuacjach, w których na co dzień do tej pory się nie znaleźliśmy. Otwiera nas na nowe doświadczenia i rozszerza horyzonty, kształtując nas samych.
 
Obecnie księgozbiór biblioteki liczy  blisko 8000 woluminów.
Książka nr 1 została wpisana do księgi inwentarzowej biblioteki szkolnej w  roku 1955.
Biblioteka posiada 7 stanowisk komputerowych. 
Multimedialne Centrum Informacji służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.
Użytkownicy mogą korzystać z komputerów w godzinach pracy biblioteki szkolnej.