"Razem tacy sami"


Projekt realizowany jest przez Gminę Starachowice z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania
"Przyjazna i bezpieczna szkoła".
Każda ze szkół zobowiązana jest do realizacji elementów programu edukacji włączającej, którego koncepcja powstała w trakcie I edycji programu
"Razem Tacy Sami", realizowanego przez Gminę w ubiegłym roku w Szkole Podstawowej nr 10.
W obecnej edycji projektu szkoły wspierane są przez konsultanta a zarazem autorkę wspomnianego programu - panią Małgorzatę Lasek.
W ramach projektu „Razem Tacy Sami II” 19 października 2013r. na boisku przed naszą szkołą odbył się festyn sportowo-turystyczny „Razem Sprawni”. W imprezie uczestniczyło prawie 300 uczniów, nauczycieli i rodziców. Przybyłych gości powitali zastępca prezydenta miasta Małgorzata Szlęzak i dyrektor szkoły Jan Kuciapski.
Instruktorzy i nauczyciele prowadzący zajęcia wraz z uczestnikami zaprezentowali próbki swoich umiejętności. Były więc pokazy fitness-zumby, sztuki walki kick-boxing, nornic-walking, kolarstwo, piłka nożna, układy taneczne cheerleaderek.  Pokazów sportowych dopełnił instruktarz gry w petanque - boules prowadzony przez Krzysztofa Kamińskiego oraz program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli z naszej szkoły. Odbył się również mecz piłki nożnej  pomiędzy uczniami a samorządowcami, który zakończył się wynikiem remisowymi  4:4.
W imprezie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy z: Gimnazjum nr 2 oraz Szkół Podstawowych nr 1, 11 i 13 w Starachowicach, seniorzy ze Starachowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Turystycznego Koła Rowerowego JAGA, członkowie nieformalnej grupy miłośników petanqe-boules w Starachowicach oraz rodzice i rodziny uczniów uczestniczących w projekcie.