KadraKadra pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

Wychowanie przedszkolne mgr Marzena Kalisz
Edukacja wczesnoszkolna mgr Gabriela Anyst
mgr Renata Kwiecień
mgr Katarzyna Zientara
mgr Justyna Jarmolińska
Język polski mgr Ewa Maj-Czerwińska
mgr Karolina Karkocha-Jary
mgr Klaudia Smyk
Język angielski mgr Dariusz Kucharczyk
mgr Magdalena Lach-Zwierz
mgr Monika Wierzbicka
Język niemiecki mgr Ewa Telec
Matematyka mgr Monika Major
mgr Ewelina Siwiec-Gąsior
Historia mgr Aneta Trzos
mgr Karol Głowacki
WOS mgr Ewa Maj-Czerwińska
Fizyka mgr Monika Major
Chemia mgr Jadwiga Maciejczak
Przyroda mgr Barbara Kowalska
Biologia mgr Agnieszka Krupa
Geografia mgr Barbara Kowalska
Plastyka/Muzyka/EDB mgr Barbara Wrzosowska
Informatyka mgr Dariusz Kucharczyk
Wychowanie fizyczne mgr Krzysztof Mikos
mgr Małgorzata Mirkowska
Technika mgr Barbara Wrzosowska
Religia ks. Marcin Sajnóg
mgr Katarzyna Kowalik
Wychowawca świetlicy mgr Jolanta Sadłocha-Chodorek
lic. Justyna Wróbel
Bibliotekarz mgr Anna Kołaczyńska
Logopeda mgr Agnieszka Sokół
Pedagog mgr Agnieszka Wolak
Psycholog mgr Alina Plewińska
 nauczyciel współorganizujący proces kształcenia - lic. Anita Kuźma