Interdyscyplinarne nauczanie

       W roku szkolnym 2013/14 rozpoczynamy w naszej szkole realizację innowacyjnego programu  pod nazwą

„Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”- IPNI.
 

         W bieżącym roku szkolnym projekt będzie realizowany w klasach 4a i 4b.
Celem szczegółowym projektu jest wzrost umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce wśród uczniów, w szczególności w zakresie praktycznego zastosowania matematyki i informatyki w wyjaśnianiu zjawisk przyrodniczych oraz zagadnień technicznych.
Innowacyjność Projektu polega na:
  • wzmocnieniu części praktycznej (ćwiczenia i eksperymenty) w kształceniu 4 przedmiotów (matematyka, przyroda, zajęcia komputerowe i zajęcia techniczne) poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi pomiarowych,
  • realizacji ćwiczeń i eksperymentów w formie interdyscyplinarnej. Eksperymenty opierać się będą na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi pomiarowych integrujących pomiary wielkości fizycznych i obserwacji przyrodniczych z obliczeniami matematycznymi i oprogramowaniem IT.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).
Dla potrzeb projektu nauczyciele i dyrekcja przeszli wiele szkoleń, a dla szkoły został  zakupiony niezbędny sprzęt i oprzyrządowanie.
Za realizacje tego projektu w naszej szkole odpowiedzialni są:
- pan Tomasz Kowalczyk – nauczyciel techniki i informatyki,
- pani Agnieszka Krupa – nauczyciel przyrody,
- pani Ewelina Siwiec – Gąsior – nauczyciel matematyki.
Tematyka zajęć często realizowana jest z wykorzystaniem Interfejsu Cobra 4  oraz licznych modułów (czujników, sensorów) za pomocą których uczniowie mogą mierzyć m.in. poszczególne składniki pogody. Sprzęt ten umożliwia automatyczne zapisywanie poszczególnych pomiarów oraz wykonywanie różnych wykresów w komputerze. Uczniowie klas czwartych wykonują liczne doświadczenia np. wpływ zanieczyszczeń środowiska na kiełkowanie nasion czy projekty np. „Na Ekierce Siedzi Wrona”. Niektóre z nich prezentowane są następnie w postaci wystaw np. „Wystawa gnomonów”.