I nadszedł ten dzień!

21 czerwca o godz. 10.00 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024 dla uczniów klas 1-3. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała dyrektor szkoły- pani Magdalena Lach-Zwierz, która podziękowała nauczycielom, uczniom oraz rodzicom za wspólne 10 miesięcy wytężonej pracy. W kilku zdaniach do zebranych zwrócił się również przewodniczący Rady Rodziców- pan Krzysztof Kalita, życząc uczniom bezpiecznych i udanych wakacji. Następnie uczniowie z klasy 3 wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymali nagrody książkowe , natomiast rodzice szczególnie zaangażowani w pracę na rzecz szkoły pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie część artystyczną zaprezentowali uczniowie z klasy 3.